Cu avi a mannari truscitreddri o ’mbernu, murì u parrinu Arnuni

Glossario online

Cu avi a mannari truscitreddri o ’mbernu, murì u parrinu Arnuni (Chi deve mandare fagottini all’inferno, è morto padre Arnone) GM 41.