fottet

Glossario online

fottet (fott) (Cossa te fottet, Vatt a fa fott) [milan.: fottere; “Cossa te fottet?!” D. Tessa, De là del mur (Al di là del muro), v. 188, in L’è el dì di Mort, alegher! De là del mur. Altre liriche, a cura di D. Isella, Torino, Einaudi, 1985 e 1999, p. 199; “vatt a fa fott!” (“va’ a farti fottere”) D. Tessa, I pissatoj vecc de Milan (I vecchi pisciatoi di Milano), v. 29, in L’è el dì di Mort, alegher! De là del mur. Altre liriche, a cura di D. Isella, Torino, Einaudi, 1985 e 1999, p. 384] BP 143, 150.