giurare

Glossario online

giurare (giurò, giuro, giurava, giurata, giurato) (ti g.; giurava e spergiurava; ci giuro; gliela aveva g.) SC 42, 108, 137; FA 90 (98), 134 (147); BP 58, 61, 64, 216; CT 41, 69, 83, 140, 195, 221; BFC 24, 29, 134, 139.