vivere

Glossario online

vivere (vissuto, visse, viveva, vivono, vivo, vive, vivendo, viva, vivente, vissuti, vivevamo, vissuti, vissuta) (dove v. la sua famiglia; V. con la madre; disse che si sarebbe fatto v.; v. di stenti) SD 13; BC 18, 19, 63, 69; FA 28 (31), 61 (66), 95 (104), 96 (105), 112 (123) , 165 (181), 170 (186), 170 (187); GM 28, 48, 56, 62, 101, 107, 108; BP 63, 100; CT 46, 121, 137, 155, 161, 203, 237, 264, 265; BFC 51, 75, 83, 88, 89, 99, 111, 128, 144, 147, 160, 170, 172, 203, 206, 213, 216, 224, 236, 254, 256, 262.