vivere

Glossario online

vivere (vive, viveva, vivo, vivono, vissuti, vissuta, vissuto) BFC 51, 75, 83, 88, 89, 99, 111, 128, 144, 147, 160, 170, 172, 203, 206, 213, 216, 224, 236, 254, 256, 262