vivere

Glossario online

vivere (vive, viveva, vivo, vivono, vissuti, vissuta, vissuto) SD 13; BFC 51, 75, 83, 88, 89, 99, 111, 128, 144, 147, 160, 170, 172, 203, 206, 213, 216, 224, 236, 254, 256, 262;