vivo

Glossario online

vivo (viva, vivi, vive, vivissimo) (sempre v. restava; si erano da v. messi fuori dalla società; con donna Matilde v.; v. e vegeto; se lo mangiava v.; occhi scuri e v.; anima v.; Nisciuno s’è fatto v.) SD 11, 42, 44, 45, 47, 48; SC 57, 64, 108, 117, 133; BP 58, 68, 73, 93, 149, 174, 186, 188; CT 34, 36, 61, 65, 80, 105, 106, 127, 150, 162, 191, 194, 199-202, 214, 234, 238, 242, 254.