vino

Glossario online
Alimenti

vino (vini) (v. cotto; bottiglie di v.; finissimo intenditore di v.; v. bianco; bicchiere di v.) CC 73, 76, 79, 84, 118, 120, 126; FF 31, 63, 65, 92, 100, 109 ; SC 34, 60, 74-76, 81, 88, 91, 96, 144, 147; BC 24, 85, 86; FA 99 (108), 115 (126); GM 56, 59, 68; BP 48, 55, 56, 58, 61, 112, 119, 219; CT 10, 12, 18, 21, 24, 32, 36, 41, 43, 219, 223, 263; LM 27, 29, 38, 61, 98, 99, 204, 210, 239; VV 77, 97, 149; BFC 261, 262.